Suomeksi In English Ekstranet Eksaitti

Ingångssida Om KT Aktuellt Kommunen som
arbetsgivare
Avtal För chefer Arbetslivs-
utveckling
Kontakt
fi Skriv ut PDF
 
 

KT:s publikationer

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.
2014. ISBN 978-952-293-127-6

Pris 10.00 €

 


Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn. Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn. Grundläggande utbildning och gymnasieutbildningDen här handboken behandlar anställningsfrågor för rektorer och lärare i grundskolor och gymnasier.
2009. ISBN 978-952-213-427-1
Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016

Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 9 000 arbetstagare.
2014. ISBN 978-952-293-129-0

Pris 7.50 €

 


Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2014-2017

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2014-2017Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.
2014. ISBN 978-952-293-189-4

Pris 8.00 €

 


Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för cheferKommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.
2015. ISBN 978-952-293-317-1

Pris 8.00 €

 


Kommunala tjänsteinnehavare - Anställiningshandbok för chefer

Kommunala tjänsteinnehavare - Anställiningshandbok för cheferKommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga.
Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.
2015. ISBN 978-952-293-277-8

Pris 8.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2014-2016

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2014-2016Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 25 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.
2014. ISBN 978-952-293-131-3

Pris 7.50 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014-2016

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014-2016Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 63 000.
2014. ISBN 978-952-293-135-1

Pris 9.00 €

 


Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2014-2016

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2014-2016Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 000 läkare i kommuner och i samkommuner.
2014. ISBN 978-952-293-133-7

Pris 8.50 €

 


Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2016

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2016

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2015.
2016

Pris 0.00 €

 


Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Handboken om förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar har utarbetats för att stödja utvecklingen av serviceproduktionen.
2016. ISBN 978-952-293-412-3

Pris 10.00 €

 


Rekryteringsguide för kommunsektorn

Rekryteringsguide för kommunsektornRekrytering är en investering i framtiden. De praktiska åtgärderna vid rekrytering
har också blivit en allt större utmaning.
2003
Respons Nyhetsbrev RSS Ekstranät Eksaitti Statistik Användarvillkor Upp